Kysy, vastaamme -palvelussa Puutarha.net-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä puutarhasta, rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!
Edellinen Rakennusoikeudelliset kysymykset aihealue Seuraava
pvm: 8.8.2013 8:19

Kysymys: Entisen omistajan muutostyöt uuden omistajan vastuulle?

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Siirtyykö entisen omistajan taloyhtiöltä saatu erityislupa ja vastuu tehtyihin muutoksiin uudelle omistajalle? Kysymykseni koskee taloyhtiön asukkaiden pihoja ympäröivää yhtenäistä aitaa ja aidassa olevia portteja sekä yhteisellä alueella olevaa betonilaatoitusta joka on tehty ainoastaan oman porttini eteen.  Taloyhtiöni isännöitsijän ja hallituksen päätöksen mukaan asia on näin. Kun entinen omistaja on saanut luvan leveämmän portin rakentamiseen, niin nyt roikkuvan ja rikkinäisen portin uusiminen on siirtynyt minulle samalla kun minut on velvoitettu uudistamaan portti alkuperäisen kokoiseksi. Sama koskee entisen asukkaan pienelle alueelle asentamia pihalaattoja jotka ovat taloyhtiön yhteisellä alueella pihani ulkopuolella. Kun nyt haluan poistattaa betonilaatat ja tilalle nurmikkoa, kuten alueella muutenkin on, niin mullan hankkiminen ja työ kuuluu isännöitsijän mukaan minulle. Onko taloyhtiön vai osakkaan vastuulla tehdä työ ja hankkia tilalle uutta multaa ja istuttaa nurmikko ja onko todella niin että entisen omistajan erityisluvat ja vastuu siirtyivät uudelle omistajalle? Mikäli näin on, niin mielestäni asuntokauppaa tehdessä näistä velvoitteista ja korjausvastuun siirtymisestä minulle, olisi pitänyt tiedottaa etukäteen.  


Kommentoi:*
Virallinen Vastaus
Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiö vastaa sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin asunto-osakeyhtiölaissa säädetään. Osoitukseksi vastaavuudesta voidaan katsoa esimerkiksi se, että yhtiö on osakkaan kunnossapitoilmoituksen perusteella todennut sen vastaavan yhtiön toteuttamaa asennusta tai yhtiö on toteuttanut osakkaan teettämää asennusta vastaavia asennuksia muissa huoneistoissa. Pelkän muutostyöluvan antaminen ei merkitse sitä, että taloyhtiö ottaa työt vastuulleen.

Kysyjän tapauksessa katsoisin, että jos taloyhtiö on vain antanut entiselle osakkaalle luvan rakentaa leveämpi portti ja laatoittaa nurmikkoalue, vastaa kyseinen osakas, ja tämän jälkeen tulevat ko. asunnon osakkaat, muutostöistä sekä myös muutostöiden kunnossapidosta. Näin ollen kysyjä olisi vastuussa omasta aloitteestaan tapahtuvasta laattojen poistamisesta ja nurmikon uudelleen istuttamisesta aiheutuneista kuluista sekä myös portin kunnossapidosta. Sen sijaan katsoisin, ettei taloyhtiöllä lähtökohtaisesti ole oikeutta vaatia kysyjää ennallistamaan portti alkuperäiseen kokoonsa ainakaan osakkaan kustannuksella. Kysyjän olisi kuitenkin hyvä tarkistaa onko taloyhtiö asettanut muutostöille aikanaan jotain ehtoja, joilla voisi olla merkitystä asian arviointiin.

Yhtiön tulee myös huomioida osakkaiden yhdenvertaisuus päätöksenteossaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Esimerkiksi jos yhtiö on sallinut tai kustantanut jonkun toisen osakkaan muutostyön, tulisi sen sallia tai kustantaa vastaava työ myös muille osakkaille.

Asunnon isännöitsijäntodistuksesta tulisi olla maininta osakkaan kunnossapito- ja muutostöistä sekä maininta mistä ajankohdasta lähtien saatuja osakkaan ilmoituksia ja töitä todistus koskee. Ilmoitusvelvollisuus osakkaalle on tullut vasta 30.6.2010, mutta yhtiöllä voi olla tiedossaan myös vanhempia tietoja ja näiden kirjaaminen isännöitsijäntodistukseen on suotavaa. Viime kädessä asunnon myyjän tulisi kertoa ostajalle kaikki sellaiset seikat, joilla voi olla merkitystä kaupantekoon. Tulkinnanvaraista on mikä katsotaan merkitykselliseksi seikaksi. Asunto-osakeyhtiölain sisällöstä ei ostajaa tarvitse informoida.

"Tämä vastaus on annettu vain kysymyksestä ilmenevien seikkojen perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Jos käytät tätä vastausta jossain muussa asiayhteydessä ei vastauksen laatija ole siitä vastuussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä vastauksen laatineeseen juristiin, puhelin 029 009 2590."

Eeva Vesterbacka
OTM, Asianajotoimisto Voutilainen Oy
Espoo

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Rakennusoikeudelliset kysymykset / Entisen omistajan muutostyöt uuden omistajan vastuulle?":

Kommentoi:*


Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

Nurmikko
Moi. Olisi nurmialue jota haluaisin muokata ylijääneellä maa aineksella. Maa on kaivettua osittain savi/hiekka pohjaista tavaraa ei tä...
Pensasmustikan siirto
Siirtolapuutarhatontillamme (savipohja) on neljä puskaa pensasmustikkaa (korkeus n. 50 cm, lajista ei tietoa) vieri viereen edellisen omistajan istuttamana. Ne o...