Yleistä pihasuunnittelusta

Pihaa kunnostaessa, uutta pihaa rakentaessa - tai vaikka parvekepuutarhaa suunnitellessa - on otettava huomioon monia eri asioita. Näistä tärkeimpiä ovat paikan tarjoamat kasvuolosuhteet (menestymisvyöhyke, paikallisilmasto, pienilmasto sekä maaperän ja kasvualustan laatu).

Myös tontilla olemassaoleva kasvillisuus on merkittävässä roolissa. Se kertoo tärkeää tietoa tontin kasvuolosuhteista (onko kasvillisuus tyypillistä tuoreelle vai kuivalle paikalle?) - ja sitä kannattaa myös ottaa mukaan uuteen pihasuunnitelmaan. Pihan omistajien ja käyttäjien tulee pohtia myös kulkureittejä ja käyttötarkoituksia; mistä kuljetaan ja mitä pihalla puuhaillaan. Kaivataanko helppohoitoista pihaa vai lajirunsasta puutarhaa, tarvitaanko lapsille leikkialuetta tai toivotaanko tilaa hyötypuutarhalle? Suunnitella voi itse - ja avuksi voi pyytää myös ammattitaitoisen pihasuunnittelijan.
Yleistä pihasuunnittelusta

Erilaisia pihatiloja

Parvekepuutarha

Kaikilla kasveista kiinnostuneilla ei ole suurta lääniä suunniteltavanaan. Pienenkin alan kaunis ja tehokas hyödyntäminen vaatii myös hyvää suunnittelua - sekä tietoa kasveista ja niiden kasvupaikkatoiveista.