Pihatilojen valaistus

Pihan sähköistäminen kannattaa toteuttaa samanaikaisesti talon rakentamisen kanssa. Näin esimerkiksi maakaapeleiden kaivannot voidaan kaivaa muiden perustustöiden yhteydessä eikä pihaa jouduta myöhemmin rikkomaan. Taloyhtiöiden pihatilat muodostuvat usein pysäköintipaikoista, jätteiden keräys- sekä kierrätystyspisteistä. Hyvä valaistus edesauttaa pihan pysymisen siistinä.
Pihatilojen valaistus

TUTUSTU MYÖS