Työmaan valvonta

Miten tulee valvoa urakoitsijoiden tai rakennusmiesten töitä? Tavalliselle rakentajalle tämä voi olla liian kova urakka, kun vielä joutuu itse osallistumaan erinäisiin töihin. Joissakin tapauksissa onkin edullisempaa antaa valvonta ammattilaisen tehtäväksi ja yrittää itse tehdä mahdollisimman paljon töitä varsinaisessa leipätyössään.

Rakentamisen lopullinen laatu määräytyy työmaalla. Suunnittelijat ovat tehneet parhaansa, on valittu hyvä urakoitsija, kaiken pitäisi siis olla kunnossa.

Suunnitelmien väärä tulkinta, kiire, välinpitämättömyys, liian halpa hinta, työmaan huono ilmapiiri, urakoitsijoiden välinen eripura ym. ym. ovat syitä, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen lopulliseen laatuun. Nämäkin asiat rakentajan pitää osata huomioida.
Työmaan valvonta

Työmaakokous

Mitä asioita työmaakokouksessa käydään läpi? Ensimmäinen työmaakokous käsittää useiden eri osa-alueiden läpikäymistä yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Tutustu luetteloon mm. ensimmäisessä työmaakokouksessa läpikäytävistä asioista.

Vastaava työnjohtaja

Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Katso aiheeseen liittyvät uutiset

TUTUSTU MYÖS