Työmaan aloitus ja tarkastukset

Onnistunut rakentaminen edellyttää paitsi tarvittavien lupien hankkimista myös lukuisia tarkastuksia ja katselmuksia, jotka pitää sovittaa rakennusaikataulun puitteisiin. Tarkastuksilla varmistetaan työn ja tuotteiden oikeellisuus ja laatu. Kaikista tehdään myös asiakirjat joiden avulla mahdolliset ristiriidat voidaan selvittää.

Tältä sivulta löytyy tietoa muun muassa rakennustöiden aikataulutuksesta, tarkastuksista ja katselmuksista, töiden aloituksessa huomioitavista asioista sekä vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Tästä osiosta löytyy myös muita hyödyllisiä linkkejä liittyen rakentamisen eri vaiheisiin.
Työmaan aloitus ja tarkastukset

TUTUSTU MYÖS